Villkor

Svenska Weimaranerklubbens (SWeiKs) hantering av personuppgifter

SWeiK behandlar alla personuppgifter enligt nuvarande PUL och kommande Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen.

SWeiK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig vid registrering av medlemskap. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om någon av dina kontaktuppgifter ändras ska du kontakta SWeiK – medlem@weimaranerklubben.se – så att medlemsregistret hålls aktuellt.

I och med att du ansöker om medlemskap i SWeiK och/eller gör en anmälan till prov eller annan aktivitet inom SWeiK godkänner du att SWeiK har rätt att lagra och behandla dina personuppgifter. I det fall du ansöker om medlemskap för familjemedlem intygar du att familjemedlemmen har godkänt att SWeiK har rätt att lagra och behandla dess personuppgifter.

SWeiK lagrar dina uppgifter så länge ditt medlemsskap i klubben är aktuellt. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SWeiK såsom utskick, kontakt inom organisationen, klubbaktiviteter. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SWeiK. Kontakta vår medlemsregistrator om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

SWeiK är en rasklubb som ingår i SKF – Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och har därmed skyldighet att periodiskt redovisa medlemsregistret och därmed dina lagrade personuppgifter till SKF. Vid prov, utställning och andra aktiviteter som anordnas av SWeiK kan dina personuppgifter vidarebefordras till SKF samt till SKK – Svenska Kennelklubben för registrering av officiella resultat.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SWeiKs medlemsregistrator. Då kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SWeiKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SWeiKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SWeiK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: Svenska Weimaranerklubben, c/o Månsson, Holländargatan 40, 113 59 Stockholm. Tycker du att SWeiK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Anmälningsavgift avseende jaktprov

Anmälningsavgift ska vara inbetald den dag då anmälningstiden utgår, om inte annat särskilt medgivits. Anmälningsavgiften återbetalas:

  • om utlyst prov inställs
  • vid bestyrkt hinder för hunds deltagande varöver anmälaren inte råder. I sådant fall återbetalas 75 % av anmälningsavgiften när så begärs. 25 % tillfaller alltid arrangerande klubb
  • vid begränsat prov till den som inte kan beredas plats.

Provdeltagare ska snarast meddela provledningen om anmäld hund inte kommer till start. Vid begäran om återbetalning skall anmälaren ange banknamn, clearingnummer samt kontonummer.

Se alla detaljer i Jaktprovsregler för raser tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar.

Hantering av cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.
På webbplatsen används t.ex. kakor för att göra det smidigt att handla. Med hjälp av kakor kan webbplatsen hålla reda på vilka varor användaren har ”lagt i sin varukorg”.
Du kan ställa in din webbläsare och bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan också välja att datorn ska fråga varje gång en kaka är på väg att lagras på din dator.
Genom att använda denna webbplats samtycker du till dess hantering av kakor/cookies.