Personuppgifter

Svenska Weimaranerklubbens (SWeiKs) hantering av personuppgifter

SWeiK behandlar alla personuppgifter enligt nuvarande PUL och kommande Dataskyddsförordningen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen.

SWeiK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig vid registrering av medlemsskap. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om någon av dina kontaktuppgifter ändras ska du kontakta SWeiK – medlem@weimaranerklubben.se – så att medlemsregistret hålls aktuellt.

I och med att du ansöker om medlemskap i SWeiK och/eller gör en anmälan till prov eller annan aktivitet inom SWeiK godkänner du att SWeiK har rätt att lagra och behandla dina personuppgifter. I det fall du ansöker om medlemskap för familjemedlem intygar du att familjemedlemmen har godkänt att SWeiK har rätt att lagra och behandla dess personuppgifter.

SWeiK lagrar dina uppgifter så länge ditt medlemsskap i klubben är aktuellt. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SWeiK såsom utskick, kontakt inom organisationen, klubbaktiviteter. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SWeiK. Kontakta vår medlemsregistrator om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

SWeiK är en rasklubb som ingår i SKF – Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och har därmed skyldighet att periodiskt redovisa medlemsregistret och därmed dina lagrade personuppgifter till SKF. Vid prov, utställning och andra aktiviteter som anordnas av SWeiK kan dina personuppgifter vidarebefordras till SKF samt till SKK – Svenska Kennelklubben för registrering av officiella resultat.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SWeiKs medlemsregistrator. Då kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SWeiKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SWeiKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SWeiK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: Svenska Weimaranerklubben, c/o Månsson, Holländargatan 40, 113 59 Stockholm. Tycker du att SWeiK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.