Villkor – Jaktprov

Anmälningsavgift avseende jaktprov

Anmälningsavgift ska vara inbetald den dag då anmälningstiden utgår, om inte annat särskilt medgivits. Anmälningsavgiften återbetalas:

  • om utlyst prov inställs
  • vid bestyrkt hinder för hunds deltagande varöver anmälaren inte råder. I sådant fall återbetalas 75 % av anmälningsavgiften när så begärs. 25 % tillfaller alltid arrangerande klubb
  • vid begränsat prov till den som inte kan beredas plats.

Provdeltagare ska snarast meddela provledningen om anmäld hund inte kommer till start. Vid begäran om återbetalning skall anmälaren ange banknamn, clearingnummer samt kontonummer.

Se alla detaljer i Jaktprovsregler för raser tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar.